2008-04-16

MATLAMAT KRSV

Pelaksanaan Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual bertujuan memenuhi matlamat Pendidikan Seni Visual yang menumpukan kepada nilai keperibadian, kritis dan kreatif, celik budaya, berpengetahuan secara imaginatif, berkemahiran secara kolektif serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Pelaksanaan kerja kursus ini memberi pengalaman kepada calon untuk membuat kajian dan penerokaan kepada penemuan-penemuan baru dengan mengutarakan idea-idea kreatif dan relevan dengan keperluan persekitaran. Calon dibimbing oleh guru untuk mencari, menganalisa, mengolah serta mencerakinkan minda bagi menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti.

Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat melahirkan generasi yang peka dan sensitif serta berfikiran kreatif terhadap persekitaran dan keperluan-keperluan semasa, celik seni, berminat dan berfikiran terbuka. Mengamalkan sikap prihatin dan menghargai setiap kejadian dengan nilai-nilai yang tinggi.

No comments:

;

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails