2008-04-16

OBJEKTIF PENILAIAN KRSV

Objektif penilaian kerja kursus Kajian Rekaan Seni Visual adalah untuk menilai kebolehan pelajar:
1. mengembangkan bakat dan potensi sedia ada secara berterusan
2. meneroka idea baru dengan kajian penyelidikan secara terperinci
3. memahami proses penghasilan sesuatu produk
4. mengenali dan memahami kaedah penghasilan yang berkaitan dengan bahan, media dan teknik
5. mengaplikasi pengetahuan, kemahiran, psikomotor dan afektif secara berterusan
6. mengetahui sifat dan fungsi unsur-unsur seni serta prinsip rekaan bagi membolehkan pelajar
berkomunikasi melalui hasilan seni visual
7. menghasilkan produk berkualiti sejajar keperluan dalam industri reka cipta untuk dijadikan asas pembentukan kerjaya
8. memahami ciri dan keistimewaan produk kraf dan reka cipta dalam konteks perkembangan budaya kebangsaan
9. mengamalkan nilai murni dan penghargaan

No comments:

;

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails